Metody osuszania murów — co wpływa na efektywność?

Osuszanie murów to nic innego jak czynności, które podejmowane są w celu usunięcia nadmiaru wilgoci z przegrody, aby możliwe było eksploatowanie budynku. Istnieje wiele różnych metod osuszania – od naturalnych po te, które wykorzystują zaawansowaną technologię i urządzenia. Najczęściej wyróżnić można osuszanie absorpcyjne i osuszanie kondensacyjne. Na czym polegają oba sposoby osuszania przegród wewnątrz budynku? Czy możliwe jest osuszanie budynków nieinwazyjne? Od czego zależy efektywność danej metody osuszania budynków?

Metody osuszania murów

Osuszanie absorpcyjne jest zjawiskiem fizycznym polegającym na odbieraniu wody z materiałów przez otaczające je osuszone powietrze i doprowadzenie ich do tak zwanej wilgotności sorpcyjnej. Metoda ta polega na założeniu, że dzięki znacznemu wysuszeniu powietrza w zawilgoconym obiekcie, mury będą stopniowo schnąć i oddawać wilgoć do pomieszczenia. Metoda ta przynosi najlepsze efekty przy szczelnie zamkniętych pomieszczeniach. W zależności od stopnia zawilgocenia można zastosować np. namiot foliowy, który pozwoli osuszać wybrane miejsce, a reszta budynku będzie mogła być użytkowana.

Metod osuszania budynków można wymienić co najmniej kilka. Stosowana jest między innymi metoda interferencji magnetycznej czy iniekcji krystalicznej. Warto jednak dodać, że bardzo często wykorzystuje się metodę kondensacyjną. Opracowana ona została głównie przez firmy skandynawskie i amerykańskie, które obecnie mają najbardziej zaawansowane urządzenia do takiego osuszania przegród.

Zasada działania polega na tym, że wilgotne powietrze z wcześniej uszczelnionego pomieszczenia jest wysysane przez wentylator i podawane na parownik. Nadmiar pary wodnej zbierany jest w postaci kondensatu do zbiornika wyposażonego w pompkę, która umożliwia odprowadzanie wody do kanalizacji. Wydajność tej metody osuszania budynków zależy między innymi od temperatury powietrza i wilgotności względnej powietrza w pomieszczeniu. Stosowane do tego celu osuszacze kondensacyjne działają skutecznie 30 – 90% wilgotności względnej. Ponadto mają funkcję automatycznego odszraniania, co pozwala na sprawne działanie nawet w niskich temperaturach.

Czynniki wpływające na efektywność osuszania

Efektywność osuszania budynków zależy od wielu czynników. Najlepiej osuszacze pracować będą w przypadku szczelnie zamkniętych pomieszczeń. Bez względu na wykorzystane urządzenie nie można zasłaniać wlotu i wylotu powietrza, utrudniać jego przepływu, czy też kłaść jakichkolwiek przedmiotów na sprzęt. Ponadto efektywność procesu będzie uzależniona od temperatury muru, grubości muru, a także poziomu wilgotności, jaka panuje w pomieszczeniu. Należy bowiem pamiętać, że wysoka wilgotność zmniejsza szybkość wysychania przegrody, ponieważ trzeba pobrać większą ilość wody z otoczenia.

Zalety profesjonalnego osuszania budynków

Osuszanie budynku można wykonać samodzielnie, ale najlepszym i najefektywniejszym rozwiązaniem będzie skorzystanie z usług profesjonalnej firmy oferującej taką usługę. Przede wszystkim ma ona do dyspozycji różne urządzenia, które pozwalają na stosowanie technik mieszanych osuszania. To z kolei przekłada się na wyższą jego efektywność. Ponadto można zaoszczędzić nie tylko czas, ale także pieniądze, które należałoby przeznaczyć na zakup lub wynajem specjalistycznego sprzętu. Jeśli chcesz osuszyć całe mieszkanie lub wybrane pomieszczenie, to zapraszamy do skorzystania naszych usług, które są gwarancją efektywności i szybkiej realizacji procesu osuszania.

Osuszanie murów — podsumowanie

Efektywne osuszanie budynków wymaga zastosowania odpowiednich urządzeń i metod. Trzeba wziąć pod uwagę przyczynę zawilgocenia, poziom wilgotności powietrza i jego temperaturę oraz wiele innych czynników. Dlatego najlepszym rozwiązaniem jest skorzystanie z usług profesjonalnych firm, które sprawią, że wilgoć zostanie w całości usunięta z pomieszczeń.

570 45 45 05